Instelling Commissie Overleg Scholenbouwplan

Instelling Commissie Overleg Scholenbouwplan

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende, dat het voor het te voeren scholenbouwbeleid van belang is te kunnen beschikken over adviezen met betrekking tot het jaarlijks vast te stellen scholenbouwplan;
dat daartoe overleg met de onderwijsorganisaties, alsmede met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wenselijk is,

Besluit:

met ingang van de datum van deze beschikking:

Deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.