Aanwijzing opsporingsambtenaren overtredingen Colportagewet

Aanwijzing opsporingsambtenaren overtredingen Colportagewet

in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken:

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
A.A.M. van Agt