Vaststelling borden of biljetten ter aanduiding van vervoersverbod i.v.m. vesiculaire varkensziekte

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Vastgesteld wordt het navolgende model en de navolgende tekst van borden of biljetten, te plaatsen ter aanduiding van gebieden; waar ingevolge artikel 38 van de Veewet in verband met het voorkomen van vesiculaire varkensziekte een verbod tot het vervoeren van varkens van kracht is. De borden of biljetten hebben een afmeting van omstreeks 26 bij 46 cm en een rode omlijsting. Zij zijn wit van kleur en bedrukt met de navolgende tekst in kapitale rode drukletters in de aangegeven opmaak:

Artikel

2

Deze beschikking zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt onmiddellijk in werking.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze
De secretaris-generaal,VanSetten