Instelling Commissie opleiding kraamverzorgster

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Overwegende, dat zich in de afgelopen jaren maatschappelijke ontwikkelingen hebben voorgedaan ten aanzien van het beroep van de kraamverzorgsters, alsmede op het terrein van de beroepsgerichte basisopleidingen voor verzorgende beroepen in het kader van het Middelbaar Huishoud- en Nijverheidsonderwijs/Middelbaar Sociaal-Pedagogisch Onderwijs,

Besluit:

1

In te stellen een commissie welke tot taak krijgt advies uit te brengen ten aanzien van:

 • het toekomstige eindniveau van de opleiding tot kraamverzorgster;

 • de werkmogelijkheden voor de toekomstige kraamverzorgster, zowel intra- als extramuraal;

 • de verhouding van de opleiding van kraamverzorgster tot aanverwante opleidingen, met name ten aanzien van leerdoelen en leerinhouden (ziekenverzorgende, bejaardenverzorgende, gezinsverzorgende);

 • de gemeenschappelijke faktoren in deze opleidingen;

 • een opleidingsmodel en een raamleerplan, waarin een horizontale en een vertikale doorstroming is ingebouwd;

 • de mogelijkheden om het opleidingsmodel en het raamplan te realiseren;

 • het toelatingsbeleid;

 • de afsluiting van de opleiding;

 • de evaluatie van de nieuwe opleiding;

 • het kader waarin de opleiding tot kraamverzorgster moet worden gegeven;

 • de bijscholing van kraamverzorgsters, opgeleid vóór deze nieuwe opleiding.

2

Te benoemen:

tot lid-voorzitter:

mevr. M. J. van Riel, medewerkster van de afdeling moederschapszorg en jeugdgezondheidszorg van de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid;

tot lid:
 • mevr. M. Th. E. Borghgraaf, directrice van het Kraamopleidingsinternaat ‘Regina’ te Baarn;

 • mevr. M. H. van Bommel, directrice van de Kraamkliniek AZIVO te 's-Gravenhage;

 • drs. J. H. M. van Bree, medewerker bij de afdeling beroepsontwikkeling van het Nationaal Centrum voor Kruiswerk (NCVK) te Utrecht;

 • mevr. E. Dullaert, medewerkster bij de afdeling beroepsontwikkeling van het Nationaal Centrum voor Kruiswerk (NCVK) te Utrecht;

 • drs. K. J. M. Gielen, directeur van de schooladviesdienst te Zeist;

tot adviserend lid:
 • mevr. M. M. J. A. Tilman en mevr. drs. J. A. Tjebbes, medewerksters bij de afdeling verpleging van de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid;

 • mevr. E. I. Weyland, wnd. hoofd van de afdeling Opleidingen van de Hoofdafdeling Medische Beroepen en Opleidingen;

tot lid-secretaris:

mevr. J. P. Deelman-Gunters, medewerkster bij de hoofdafdeling Medische Beroepen en Opleidingen.

3

Te bepalen dat de commissie eventueel uitgebreid kan worden met deskundigen zowel permanent als ad hoc.

Leidschendam
De Staatssecretaris voornoemd, J. P. M.Hendriks