Uitvoering van artikel 40 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (secretariaat van de Raad van Tucht)

Uitvoering van artikel 40 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (secretariaat van de Raad van Tucht)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

4

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M.Hazekamp