Vestigingsplaatsen speelcasino's/Aanwijzing gemeenten Valkenburg-Houthem

Aanwijzing vestigingsplaats casino's/Valkenburg-Houthem en Zandvoort

De Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gezien de voordracht van de Raad voor de Casinospelen van 15 september 1975 (Stcrt. 1975, nr. 194);
Gezien voorts de besluiten van de gemeenteraad van Valkenburg-Houthem en van de gemeenteraad van Zandvoort van respectievelijk 19 december en 16 december 1975.

Besluiten:

Artikel

1

Valkenburg-Houthem en Zandvoort worden aangewezen als gemeenten waarvoor bij de Organisatiebeschikking casinospelen (Stcrt. 1975, 252) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.

Artikel

2

Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

De Staatssecretaris van Justitie,
H.J. Zeevalking
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Th. M. Hazekamp