Instelling Begeleidingscommissie voor opleidingen voor het inrichtingswerk

Instelling Begeleidingscommissie voor opleidingen voor het inrichtingswerk

De Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen
Gelet op de aanbeveling, gedaan in het door de Commissie Opleiding Justitieel Inrichtingswerk uitgebrachte eindrapport,

Besluiten: