Vaststelling sein

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Besluit:

Artikel

1

Het sein als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onder b, van de Quarantainewet is het sein, dat een schip ingevolge het bepaalde in de punten 61–67 van de Instructie voor de loodsen, houdende voorschriften met betrekking tot de Quarantainedienst (Stcrt. 1975, 80), in de daarbij aangegeven omstandigheden moet voeren.

Artikel

2

De beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 9 oktober 1963, nr. 69.017, Directie Volksgezondheid, Hoofdafdeling Gezondheidsbescherming, Afdeling B.Z.D.G., Stcrt. 200, wordt ingetrokken.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Nederlandse Staatscourant is geplaatst.

Leidschendam
De Staatssecretaris voornoemd, J. P. M. Hendriks