Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen

De Minister van Landbouw en Visserij, de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en de Minister van Sociale Zaken a.i.,

Besluiten:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

b.
fabrikant:

degene die beroepsmatig bestrijdingsmiddelen vervaardigt;

c.
handelaar:

degene die beroepsmatig bestrijdingsmiddelen aan- en verkoopt;

d.
beëindiging van de toelating:

intrekking van een toelatingsbesluit of niet verlenging van een toelatingsbesluit.

Artikel

2

Vervallen

Artikel

2a

Vervallen

Artikel

2b

Artikel

2c

Artikel

3

Artikel

4

Als bestrijdingsmiddel waarvan het voorhanden of in voorraad hebben van een hoeveelheid verboden is ingevolge artikel 10, tweede lid, van de wet, tenzij die hoeveelheid bestemd is voor een gebruik waarvoor het middel is toegelaten of ter aflevering, worden aangewezen:

 • a.

  alle ingevolge de wet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen;

 • b.

  alle ingevolge artikel II van de Wet van 25 januari 2001, houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen) van rechtswege toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel

5

Artikel

6

Voor het onderzoek van monsters, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet, worden de volgende instellingen aangewezen:

 • a.

  Het RIKILT te Wageningen, voor wat betreft monsters van gewasbeschermingsmiddel;

 • b.

  de Voedsel en Waren Autoriteit voor wat betreft monsters van niet-landbouwbestrijdingsmiddel.

Artikel

7

Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal,VanSetten
Leidschendam, 10 augustus 1976,
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiene,J. P. M.Hendriks
's-Gravenhage, 22 juli 1976
De Minister van Sociale Zaken a.i.,F. P.Trip

Bijlage

I

Bijlage, behorende bij artikel 2

Toelatingsnummer

Naam van het bestrijdingsmiddel

Datum

10991

Gro-Stop Plus FC

1-april-98

10349

Bayer Kiemrust "Rood"

1-april-98

10990

Gro-Stop Plus DP

1-april-98

4300

Gro-Stop

1-april-98

5117

Brabant IPC 50%

1-april-98

4293

Brabant Kiemremmer (Strooikoker)

1-april-98

6057

Van Wesemael IPC 50

1-april-98

7355

Germotect

1-april-98

8830

Brabant Kiemremmer vloeibaar 2

1-april-98

4326

Brabant Kiemremmer (grootverpakking)

1-april-98

10350

Bayer Kiemrust Vloeibaar

1-april-98

11005

Brabant IPC Flowable

1-april-98

10358

Bayer IPC Spuitpoeder

1-april-98

10348

Bayer Kiemrust

1-april-98

6340

Luxan IPC 50% spuitpoeder

1-april-98

4609

Brabant vloeibaar Kiemremmingsmiddel voor aardappelen

1-april-98

10376

Germotect flow 280 SC

1-april-98

Bijlage

II

Bijlage, behorende bij artikel 2a

ToelatingsnummerB

Naam van het bestrijdingsmiddel

Datum

ALGICIDEN

9248

ALGUKON TEGEN GROENE AANSLAG

01-JAN-98

10938

ALG-WEG

01-JAN-98

10329

DIMANIN SPRAYER

01-JAN-98

10396

LITHOFIN ALGEX

01-JAN-98

10047

SPECIAALREINIGER

01-JAN-98

BACTIRICIDEN

10755

CHRYSAL OVB

01-JAN-98

FUNGICIDEN

5808

AASTAMAN

01-JAN-98

5607

AATIRAM

01-JAN-98

10176

AGLUKON TEGEN SCHIMMELZIEKTEN IN DE MOESTUIN

01-JAN-98

7237

AGLUKON VLOEIBAAR TEGEN SCHIMMELS

01-JAN-98

9292

AGRICHEM CHLOORTHALONIL SP.P

01-JAN-98

7903

AGRICHEM IPRODION

01-JAN-98

8850

APRON 70 SD

01-JAN-98

8624

BAYCOR-SPECIAAL

01-JAN-99

8626

BAYCOR-VLOEIBAAR

01-JAN-99

6791

BAYFIDAN

01-JAN-99

8074

BAYLETON SPECIAAL-SPUITPOEDER

01-JAN-98

10838

BAYLETON-SPUITKORRELS

01-JAN-98

8073

BAYTAN

01-JAN-98

6742

BRABANT CARBENDAZIM

01-JAN-98

6840

BRABANT CARBENDAZIM-MANES

01-JAN-98

4327

BRABANT MANEB-TIN

01-JAN-98

9129

BRABANT MANEB-TIN FLOWABLE

01-JAN-98

10801

CARBENDAZIM FLOW II

30-SEPT-98

10687

CURASECT

01-JAN-98

11046

CURZATE M DF

01-JAN-98

6788

DACONIL MS

01-JAN-98

10771

DUO-STAR

01-JAN-98

9675

DYRENE

01-JAN-98

5869

FENTIN-A-SUPER 55%

01-JAN-98

10462

FUNGAFLOR VLOEIBAAR

01-JAN-98

10930

FUNGICAP II

30-SEPT-98

8168

GARVOX VLOEIBAAR

01-JAN-99

10876

HOLLAND FYTO MANEB TIN 34-11

01-JAN-98

11411

IMEX-NUARIMOL

01-JAN-98

10252

IMEX-TRIADIMOL VLB.

01-JAN-99

7727

KONEPROX

01-JAN-98

5667

LIRO-TMTD SPUITPOEDER

01-JAN-98

10887

LUXAN MANCOZEB 72% SPUITKORREL

01-JAN-98

10661

LUXAN MANCOZEB SPUITKORREL

01-JAN-98

10890

LUXAN MANEB 75% SPUITKORREL

01-JAN-98

9703

LUXAN RONDO

01-JAN-98

4170

LUXAN TMTD 80% SPUITPOEDER

01-JAN-98

10518

MANEB-BRESTAN 34/11

01-JAN-98

10703

MEELDAUW-WEG

01-JAN-98

8040

NEO-COMBISAN

01-JAN-98

6957

PANOCTINE PLUS

01-JAN-99

9454

PARIMCO CHLOORTHALONIL 500 VLOEIBAAR

01-JAN-98

9464

PARIMCO ETRIDIAZOL

01-JAN-99

9684

PROCHLORAZ 45 VLB.

01-JAN-99

11161

PROCYMIDON W.P.

01-JAN-99

9581

9581

01-JAN-98

8064

RECOP-INSTANT

01-JAN-98

8351

RIZOLEX

01-JAN-98

9760

RONDO

01-JAN-98

6847

ROVRAL

01-JAN-98

11070

SPORTAK DELTA

01-OKT-97

9254

TRIMANGOL SUPER FLOWABLE

01-JAN-98

5394

TRIPOMOL 80 SPUITPOEDER

01-JAN-98

9391

VAN EENENNAAM FENPROPIMORPH 750

01-JAN-98

GROEIREGULATOREN

8570

BRABANT MALEINE H 180

01-JAN-98

10056

CHRYSAL AVB

01-JAN-98

9993

CYANAMID CCC

01-JAN-98

5933

CYCOCEL EXTRA

01-JAN-98

6326

CYCOCEL EXTRA

01-JAN-98

9826

FLOREVER

01-JAN-98

9335

LUXAN GA 3 TABLETTEN

01-JAN-98

9334

LUXAN GA 4/7 VLOEIBAAR

01-JAN-98

9889

LUXAN TOMATOP

01-JAN-98

10899

PARIMCO DAMINOZIDE 85%

01-JAN-98

6304

REDUCYMOL

01-JAN-98

10280

STEKPOEDER

01-JAN-99

7184

STIM-ROOT 1500 VLOEIBAAR

01-JAN-98

7185

STIM-ROOT 2000 VLOEIBAAR

01-JAN-98

HERBICIDEN/NEMATICIDEN

10218

2,4-D AMINE

01-JAN-99

6211

AAMONAM GC

01-JAN-98

10581

AA ONKRUIDSPRAY

01-JAN-99

5135

AA-KARMEX

01-JAN-99

11470

AGIL

01-JAN-99

9345

AGLUKON GAZONMEST MET ONKRUIDVERDELGER

01-JAN-98

10240

AGLUKON ONKRUIDVERDELGER

01-JAN-98

11131

AGLUKON TEGEN MOSSEN IN GAZONS

01-JAN-98

10228

AGLUKON TEGEN ONKRUIDEN IN HET GAZON

01-JAN-98

11243

AGRICHEM QUIZALOFOP

01-JAN-98

4042

AMINOTRIAZOL SPUITPOEDER “BAYER”

01-JAN-98

10525

ANITOP 88

01-JAN-98

9252

ASEPTA BRAZOLIN

01-JAN-98

10919

BAY 11330

01-JAN-98

7150

BRABANT LINURON

01-JAN-98

8243

CERTROL-20 VLOEIBAAR

01-JAN-98

11157

CHLORIDAZ-W.G.

01-JAN-98

10032

CHLORIDAZON DF

30-SEPT-98

9630

CORSO

01-JAN-98

8096

DOSANEX-INSTANT

01-JAN-98

8268

DU PONT LINURON 50

01-JAN-98

11413

DUBBELBOER FENMEDIFAM

01-JAN-98

9682

FORLENE 60 WP

01-JAN-98

11128

GALLANT 125 EE

01-JAN-98

7388

GRAMINON 500 FW

01-JAN-98

10345

GRAMINON PLUSAN 492 SC

01-JAN-98

10720

IMEX ETHOFUMESAAT 2

01-JAN-98

11032

IMEX-ATRAZIN

30-SEPT-98

10566

IMEX-METOBROMURON-FL

30-SEPT-98

11033

IMEX-SIMAZIN

30-SEPT-98

8462

IMEX-WEBOGRAM

01-JAN-98

10239

IVORIN FORTE

01-JAN-98

11012

JOBBER PLUS 50 WP

01-JAN-98

11013

JOBBER PLUS 50 WP

01-JAN-98

10712

LANDLORD GAZONMEST LANGWERKEND MET MOSBESTRUDER

01-JAN-99

10872

LENTAGRAN EC

01-JAN-99

10096

MCPP-SUPER

30-SEPT-98

9681

NU-SOL SR

01-JAN-98

10953

PARIMCO METAZACHLOOR

01-JAN-98

10570

PATORAN FL 500 SC

01-JAN-98

9901

TARGA

01-JAN-98

10215

TARGA

01-JAN-98

7800

TOLKAN S

01-JAN-98

8592

TRANID

01-JAN-98

6062

TRITIVIN

01-JAN-98

10826

ZEANETT 500 EC

01-AUG-97

INSECTICIDEN/ACARICIDEN

6260

AA KASAEROSOL

01-SEPT-97

9245

AGLUKON TEGEN BODEMINSEKTEN

01-JAN-98

9878

AGLUKON TEGEN LUIS EN ANDERE INSEKTEN

01-JAN-98

5153

ASEPTAMETON

01-JAN-98

9548

COMA-METHOMYL

01-JAN-98

9399

CRONETON-EMULSIE

01-JAN-98

8642

DECIS SPUITPOEDER

01-JAN-98

9695

DELTAMETHRIN FLOW 25

30-SEPT-98

10634

DELTASECT

01-JAN-98

4818

GUSATHION-EMULSIE

01-JAN-98

10635

HEPTENOFOS

01-JAN-98

11410

IMEX-DIFLUBENZURON-VLB

01-JAN-98

10795

IMEX-METHOMYL

01-JAN-98

10478

IMEX-THIOMETON

01-JAN-99

11469

KELTHANE AP SPUITPOEDER

01-JAN-98

10150

KLAVERBLAD-PIRIMICARB

01-JAN-98

3642

LUXAN EKATIN VLOEIBAAR

01-JAN-99

9324

LUXAN INSEKTENDOOD-P VLOEIBAAR

01-JAN-98

3852

LUXAN LINDAAN 20%

01-JAN-98

9331

LUXAN NATUREN-P

01-JAN-98

10796

METHONATE 25 WP

01-JAN-98

10679

NEXA PLANT

01-JAN-98

7316

OFTANOL-EMULSIE

01-JAN-98

7315

OFTANOL-ZAADBEHANDELING

01-JAN-98

11409

ORTHENE

01-JAN-99

5482

PARATOX-25% WP

30-SEPT-98

10926

PARIMCO BROOMPROPYLAAT

01-JAN-98

10951

PARIMCO BUPROFEZIN

01-JAN-98

10928

PARIMCO PIRIMICARB SPUITKORRELS

01-JAN-98

10609

RUPS-WEG

01-JAN-98

9434

THRIPSTICK II

01-JAN-98

10625

TRIAZOFOS

01-JAN-98

7664

TURKENBURG PLANTSPRAY TEGEN INSEKTEN

01-SEPT-97

5483

UNDEEN-STUIF

01-JAN-98

8358

VLIDO HUIS EN TUIN PLANTENSPRAY

01-JAN-98

INSECTICIDEN DIERSEKTOR

9253

BEAPHAR INSEKTENPOEDER

01-JAN-98

7900

BOGENA VLIEGENDOOD

01-JAN-99

8878

FARMIX VLIEGERIN

01-JAN-99

10323

HEMA INSEKTENPOEDER

01-JAN-98

10831

MUSCACIDE STALVLIEGENDOOD

01-JAN-99

10685

NEXA PLUIMVEE VERBLIJFPLAATSEN

01-JAN-98

8522

PULVEX POEDER

01-JAN-98

8001

STOMOXIN POEDER

01-JAN-98

11191

STOPPER STABLE

01-JAN-98

7078

TURBAIR FLYDOWN

01-JAN-98

11448

TURBAIR SUPER FLYDOWN

01-JAN-99

KIEMREMMINGSMIDDELEN

11077

BRABANT KIEMREMMER-TEBUZATE

01-JAN-99

RODENTICIDEN

9567

ARVICOLEX

01-JAN-99

9619

FINITO-VELDMUISKORRELS

01-JAN-98

9847

FINITO-VELDMUISKORRELS 200 X 25 GRAM

01-JAN-98

SLAKKENBESTRIJDINGSMIDDELEN

3784

ASEF SLAKKENDOOD

01-JAN-98

9348

LUXAN BIO-SLAKKENPAP

01-JAN-98

WILDAFWEERMIDDELEN

8390

W.A.M. WILDAFSCHRIKMIDDEL

01-JAN-98

OVERIGE MIDDELEN

01-JAN-98

8995

ALFALAVAL 1 EXTRA

01-JAN-98

10374

AVUTHOL "LYORTHOL VETERINAIR"

01-JAN-98

5882

BARREIN

01-JAN-98

10519

BASIMENT NT AGRO

01-JAN-98

8450

DEOSAN QUAT

01-JAN-98

10107

FARMQUAT IC 77

01-JAN-98

12024

HEMRIK-ONTSMETTER

01-JAN-98

11513

MANUTOP

01-JAN-98

11034

VITRASEPT EXTRA

01-JAN-98