Regeling samenloop van ziekengeld met arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de AAW en de WAO

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Besluit:

Artikel

1

Indien de verzekerde ter zake van de ongeschiktheid tot werken wegens ziekte zowel recht heeft op toekenning van ziekengeld krachtens de Ziektewet als op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge artikel 6 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet dan wel ingevolge artikel 19 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan wel ingevolge deze beide artikelen, wordt het ziekengeld slechts uitbetaald voor zover het de arbeidsongeschiktheidsuitkering overtreft.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

6

Artikel

7

De beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 januari 1968, nr. 61256, (Stcrt. 1968, 19) wordt ingetrokken.

Artikel

8

Deze beschikking, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1976.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, P. J. J.Mertens