Algemene EEG-IJkregeling

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,
Gelet op artikel 23 van de IJkwet 1937 (Stb. 627) en de artikelen 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 22 en 24 van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168);

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Het EEG-teken, bedoeld in artikel 17 van het Algemeen EEG-IJkbesluit, is weergegeven in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene EEG-IJkregeling.

Artikel

11

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Economische Zaken Th. M.Hazekamp