Afzien overlegging gezondheidsgedeelte van Algemene Verklaring voor Luchtvaartuigen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op artikel 4 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335) juncto artikel 85, derde lid, van de Internationale Gezondheidsregeling (Trb. 1970, 30),

Besluit:

Artikel

1

Met betrekking tot in Nederland binnenkomende luchtvaartuigen wordt afgezien van de overlegging van het gezondheidsgedeelte van de Algemene Verklaring voor Luchtvaartuigen aan de gezondheidsautoriteit voor de luchthaven, waar het desbetreffende luchtvaartuig aankomt.

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Leidschendam
De Staatssecretaris voornoemd,
E. Veder-Smit