Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet uitvoering Internationaal Energie Progamma

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet uitvoering Internationaal Energie Progamma

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet uitvoering Internationaal Energie Progamma

De Minister van Justitie,

Besluit:

In overeenstemming met de Minister van Economische Zaken:

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, J. deRuiter