Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet)

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
De Minister van Landbouw en Visserij,
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,
De Adviescommissie Warenwet gehoord,

Besluiten:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

    medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: een ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, bevoegd voor de werkzaamheden waarmee deze is belast;

  • b.

    starttarief: retributie voor werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode met inbegrip van reguliere pauzes, voor één aanbieder door één medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op één plaats worden verricht.

Artikel

3

Een materiaal, genoemd in artikel 2, moet zijn vervaardigd uit de voor dat materiaal in de bijlage van dit besluit aangegeven stoffen, welke voldoen aan de daarin voor die stoffen gestelde regels.

Artikel

4

Bij de vervaardiging van verpakkingen en gebruiksartikelen mogen grond- en hulpstoffen voor zover ter zake van de aanwending daar van in de bijlage van dit besluit regels zijn gesteld, niet op een andere wijze dan in die bijlage is aangegeven worden aangewend.

Artikel

4a

Aanvragen tot toelating van nieuwe stoffen in verpakkingen en gebruiksartikelen voor eet- en drinkwaren moeten worden ingediend volgens de in de bijlage opgenomen algemene richtlijnen voor het indienen van een verzoek tot toelating van nieuwe stoffen in verpakkingen en gebruiksartikelen voor eet- en drinkwaren.

Artikel

5

Verpakkingen- en gebruiksartikelen, vervaardigd uit materiaal als bedoeld in artikel 2, mogen aan eet- en drinkwaren geen grotere hoeveelheden stoffen afgeven dan voor die stoffen is aangegeven in de bijlage.

Artikel

6

Ten aanzien van verpakkingen en gebruiksartikelen, bestaande uit materiaal als bedoeld in artikel 2, gelden de onderzoekingsmethoden, omschreven in de bijlage van dit besluit.

Artikel

6a

Vervallen

Artikel

7

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet).

Leidschendam
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L.Ginjaar.
De Minister van Landbouw en Visserij, A. P. J. M. M. van derStee .
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M.Hazekamp

Bijlage

Niet opgenomen.