Besluit van 12 december 1979, houdende overgang van het Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van het departement van Defensie naar het departement van Verkeer en Waterstaat

Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 7 december 1979, nr. 291597;
Onze Minister van Defensie, van 6 december 1979, Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht, nr. 459.302/G; Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 7 december 1979, BSG, nr. 26973, en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 7 december 1979, nr. OA 79-4216/946;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

I

Artikel

II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1980.

Onze Ministers van Defensie en van Verkeer en Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

New York
Juliana
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Van Agt
De Minister van Defensie, Scholten
De Minister van Verkeer en Waterstaat, D. S. Tuijnman
De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel
De Minister van Justitie, J. de Ruiter