Regelen ter bepaling inkomen kind voor beoordeling recht op kinderbijslag

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Besluit:

Artikel

2

Vervallen

Artikel

3

Artikel

4

Voor de bepaling van het inkomen van het kind als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet worden uitkeringen aan een kind op grond van de Richtlijn verstrekking tegemoetkomingen wetenschappelijk onderwijs (Stcrt. 1984, nr. 189) niet in aanmerking genomen.

Artikel

5

De beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 30 december 1977, nr. 56.667 (Stcrt. 1978, 3) wordt ingetrokken.

Artikel

6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1980.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, L. deGraaf