Toelating ander diploma tot examens accountants- en administratieconsulenten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs en Wetenschappen;

Besluit:

Artikel

1

Tot het afleggen van het examen, bedoeld in artikel 60 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten wordt toegelaten degene die in het bezit is van het diploma ‘Registered Industrial Accountant’ (R.I.A.) afgegeven door ‘The Society of Industrial Accountants of Ontario’, dan wel ‘The Society of Management Accountants of Ontario’.

Artikel

2

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, Th. M.Hazekamp