Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Zeeland)

De Grondkamer voor Zeeland,

Besluit:

Art.

1

Het verbod zich zonder voorafgaande goedkeuring der grondkamer te verbinden vee ter inscharing aan te nemen, als bedoeld in artikel 66 der Pachtwet, geldt in de provincie Zeeland niet.

Art.

2

Het besluit van de grondkamer voor Zeeland van 6 juni 1958 wordt ingetrokken.

Art.

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1981.

Aldus gedaan ter zitting van 7 november 1980 door W. Koster, voorzitter, P. Th. de Baar en W. J. Sanderse, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. R. van Delft Westerhof, secretaris.

W. Koster , voorzitter.
A. R. van Delft Westerhof , secretaris.