Examenprogramma tolk-vertaler Frans ingaande 1982

Examenprogramma tolk-vertaler Frans ingaande 1982

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen brengt de volgende regeling onder de aandacht van belanghebbenden:

Regeling van de examens ter verkrijging van een getuigschrift van tolk-vertaler Frans ingaande 1982

De examens zullen voor het eerst volgens deze nieuwe regeling worden afgenomen in 1982.