Vaststelling symbool ex artikel 3 van het verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
De Minister van Landbouw en Visserij,
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp;

Besluiten:

Artikel

1

Het symbool als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) heeft onderstaande vorm.

Artikel

2

Leidschendam
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L.Ginjaar
De Minister van Landbouw en Visserij,P. J. M.Braks
De Staatssecretaris van Economische Zaken,Th. M.Hazekamp