Eerste uitvoeringsbeschikking provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting

Eerste uitvoeringsbeschikking provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting.

De Minister en de Staatssecretaris van Financiën,

Besluiten:

Artikel

2

De opbrengst van de ten behoeve van een provincie geheven opcenten wordt per kalendermaand aan die provincie uitgekeerd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3 en 4.

Artikel

3

Artikel

4

De opbrengst over een kalendermaand wordt betaalbaar gesteld op de vijfentwintigste dag van de daarop volgende kalendermaand. De Minister van Financiën is bevoegd in bijzondere gevallen af te wijken van het bepaalde in de vorige volzin.

Artikel

5

Artikel

6

Vóór 1 september van elk jaar wordt aan de provincie een overzicht gezonden van de opbrengsten en het in artikel 5 bedoelde kostenbedrag over het voorgaande kalenderjaar.

Artikel

7

Artikel

8

De Minister van Financiën, A. P. J. M. M. van derStee
De Staatssecretaris van Financiën, M. J. J. vanAmelsvoort