Instelling Interdepartementale Stuurgroep Volwassenen-Educatie

Instelling Interdepartementale Stuurgroep Volwassenen-Educatie

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, en de Minister van Sociale Zaken,

Besluiten:

een Interdepartementale Stuurgroep Volwassenen-Educatie in te stellen en daarbij het volgende te bepalen.