Beschikking verlening vrijstelling luchtvervoersvergunning sportvliegers

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 16, zevende lid, van de Luchtvaarwet,

Besluit:

Artikel

1

Aan de gezagvoerder van een vrije gas- of hete luchtballon, een zweefvliegtuig, een motorzweefvliegtuig of een vliegtuig, dat wordt gebruikt voor het uitvoeren van een niet commerciële vlucht, wordt vrijstelling verleend van de in het eerste lid van artikel 16 van de Luchtvaartwet vervatte verplichting tot het hebben van een vergunning voor het vervoer van personen.

Artikel

2

De gezagvoerder, die van de in het vorige artikel bedoelde vrijstelling gebruik maakt, moet de volgende voorwaarden in acht nemen:

  • a.

    de maximaal toegelaten totaalmassa van het gebruikte luchtvaartuig mag niet hoger zijn dan 2000 kg;

  • b.

    het doel van de vluchten moet van recreatieve aard zijn;

  • c.

    voor de vluchten mag geen werving plaatsvinden.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, N. Smit-Kroes