Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Als personen belast met het opsporen van feiten, strafbaar gesteld in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, worden aangewezen de ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen.

Leidschendam
De Minister voornoemd, M. H. M. F.Gardeniers-Berendsen