Beschikking verslag commissie beheer landbouwgronden

Beschikking verslag commissie beheer landbouwgronden

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1982 en wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal,G. J. van Dinter