Besluit ondertoezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen

Beschikking ondertoezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen

De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit van 1 mei 1981 (Stb. 289) tot uitvoering van het bepaalde in artikel 30 van de Wet toezicht kredietwezen met betrekking tot andere kapitaalmarktinstellingen);
De Nederlandsche Bank N.V. gehoord;

Besluit:

Artikel

1

Het Besluit ondertoezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen is niet van toepassing op:

  • de Nederlandsche Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.;

  • de Nederlandsche Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.;

  • de Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds Amsterdam N.V.;

  • de Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds 's-Gravenhage N.V.;

  • de N.V. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij;

  • de N.V. Industriebank LIOF (Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering);

  • de Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij N.V.

Artikel

2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandsche Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 juni 1981.

's-Gravenhage
De Minister van Financiën, namens deze,
De Secretaris-Generaal,Van Setten.