Regelen voor met bepaalde bestrijdingsmiddelen behandelde ruimten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. H. d'Ancona;
De Bestrijdingsmiddelencommissie gehoord;

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juli 1982.

Leidschendam
De Staatssecretaris voornoemd,J. J. Lambers-Hacquebard