Aanwijzing instelling tot afneming examens groot vaarbewijs

De Minister van Verkeer en Waterstaat.

Besluit:

Artikel

1

De Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam wordt aangewezen als instelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Binnenschepenwet, tot afneming van examens ter verkrijging van een groot vaarbewijs.

Artikel

2

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 22 november 1982.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, N.Smit-Kroes