Uitvoeringsbeschikking vrijstelling van motorrijtuigenbelasting wegens invaliditeit

De Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op artikel I, derde lid, van de Wet van 23 februari 1983, houdende intrekking van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting wegens invaliditeit (Stb. 94);

Besluit:

Artikel

I

Artikel

II

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,
De directeur-generaal voor Fiscale Zaken, A.Schoemaker