Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet uitvoering aanbevelingen EGKS-Verdrag

Aanwijzing opsporingsambtenaren

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet uitvoering aanbevelingen EGKS-Verdrag

in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

  • 1.

    aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet uitvoering aanbevelingen artikel 63, derde lid, EGKS-verdrag, voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten: de controleurs van de Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken;

  • 2.

    te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, F. Korthals Altes