Beschikking herkenning en stoptekens AID te water

De Minister van Landbouw en Visserij,
Na overleg met de Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel

1

De ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst (AID) aan boord van vaartuigen, die de visserij-inspectievlag, als afgebeeld in artikel 2, eerste lid, voeren, geven in de wateren, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder b, van de Visserijwet 1963 (Stb. 312) de vordering tot doen stilhouden, omschreven in artikel 23 van de Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K. 258):

  • a.

    gedurende de periode van een half uur vóór zonsopgang tot een half uur na zonsondergang door het hijsen van de vlag, als afgebeeld in artikel 2, tweede lid, al dan niet gepaard gaand met een licht- en/of geluidsein bestaande uit het morseteken L:.–.. en

  • b.

    gedurende de periode van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang door het geven van een licht- en/of geluidsein bestaande uit het morseteken L:.–..

Artikel

2

Artikel

3

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De plv. secretaris-generaal, T. H. J.Joustra

Figuur

1

Figuur

2