Voorwaarden en tarieven medegebruik van lokalen en/of terreinen van rijksscholen

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende, dat het noodzakelijk is voorwaarden te verbinden aan overeenkomsten tot medegebruik van lokalen en/of terreinen van de rijksscholen voor voortgezet onderwijs, laatstelijk vastgesteld bij beschikking dd. 25 november 1982, kenmerk DGVO-11,949 te wijzigen,

Besluit:

Met ingang van 1 augustus 1983 sluit het Rijk slechts overeenkomsten tot medegebruik van lokalen en/of terreinen van rijksscholen onder de onderstaande voorwaarden:

Tarieven

I

algemene theorielokalen

f 3,50 per uur

f 9,70 per morgen, middag of avond

II

theorie-vaklokalen 1lokalen speciaal ingericht voor lessen in m n. aardrijkskunde, muziek, theorie nabisk, tekenen.

f 6,05 per uur

f 19,35 per morgen, middag of avond

III

vaklokalen 2lokalen speciaal ingericht voor lessen in m n. lespraktikum nabisk, gecomb. prakt, lokalen, handvaardigheidslokaal en gecomb. tekenen/handvaardigheid.

f 14,30 per uur

f 38,40 per morgen, middag of avond

IV

bijzondere ruimten (kantines, aula's hulpgymnastieklokalen, dokterskamers etc.)

afhankelijk van oppervlakte tarief als II, waarbij als oppervlakte van een lokaal 60 m² kan worden aangehouden

V

gymnastieklokalen en sporthallen (voor sporthallen geldt het tarief per uitgezet gymnastiekveld)

f 19,35 per uur

f 51,25 per morgen, middag of avond

VI

sportterreinen

f 23,15 per uur.

VII

2de medegebruiker dient de tijdens of ten behoeve van het medegebruik, gebruikte of verbruikte chemicaliën e.d. tegen de kostende prijs aan de rector te voldoen.