Samenstelling veiligheidscommissie aan boord van schepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

1

De in artikel 26e, eerste lid, van Schepenwet bedoelde veiligheidscommissie aan boord van schepen dient als volgt te zijn samengesteld:

  • a.

    op schepen met een wettelijk voorgeschreven bemanning van meer dan 15 personen bestaat de commissie uit ten minste 3 bevaren schepelingen;

  • b.

    op schepen met een wettelijk voorgeschreven bemanning van ten minste 5 tot ten hoogste 15 personen bestaat de commissie uit ten minste 2 bevaren schepelingen;

  • c.

    op schepen met een wettelijk voorgeschreven bemanning van minder dan 5 personen bestaat de commissie uit ten minste 1 bevaren schepeling

Artikel

2

Op schepen als bedoeld in artikel 1, onder a en b, dient de veiligheidscommissie zodanig te zijn samengesteld dat zowel een vertegenwoordiger der officieren als een vertegenwoordiger der gezellen daarin zitting heeft.

Artikel

3

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatcourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, N.Smit-Kroes