Aanwijzing luchthaven Zuid-Limburg als luchthaven met gezondheidsdienst

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Gelet op artikel 4 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335) juncto artikel 18, eerste lid, van de Internationale Gezondheidsregeling (Trb. 1970, 30);

Besluit:

Artikel

1

De luchthaven Zuid-Limburg, gelegen in de gemeente Beek, wordt aangewezen als luchthaven met gezondheidsdienst.

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Leidschendam
De Staatssecretaris voornoemd,
namens de Staatssecretaris,
De plv. Directeur-Generaal van de Volksgezondheid,
H. A. M. Elsen