Regeling verboden substanties voor houders van dieren

De minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 44 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410):
Gehoord de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Veterinaire Produkten (Fagrovet), de Dibevo, de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin) en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel

2

Als substanties, bedoeld in artikel 44 van de wet, welke degene die bedrijfsmatig dieren houdt niet voorhanden of in voorraad mag hebben, worden aangewezen:

 • a.

  stilbenen, stilbeenderivaten, zouten en esters daarvan;

 • b.

  thyreostatica;

 • c.

  langs biotechnische weg bereide somatotropines;

 • d.

  substanties die kunnen worden gebruikt voor de bereiding van diergeneesmiddelen welke zijn aangewezen ingevolge artikel 29 van de wet.

Artikel

3

's-Gravenhage
De minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal. G. J. vanDinter