Uitzondering Grevelingenmeer van bepaling huur- en verhuur visrecht

De minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Als water waarvoor de bepalingen van paragraaf 5 van de Visserijwet 1963 (Stb. 312) betreffende de huur en verhuur van visrecht niet gelden wordt aangewezen: het Grevelingenmeer.

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal, G. J. vanDinter