Regeling aanwijzing smetstoffen

De minister van Landbouw en Visserij,
Gehoord de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en het Landbouwschap;

Besluit;

Artikel

1

Als smetstoffen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410), worden aangewezen alle smetstoffen, die gevaar opleveren voor de gezondheid van dieren met uitzondering van smetstoffen, die tevens infectie- of parasitaire ziekten bij mensen kunnen veroorzaken.

Artikel

2

's-Gravenhage
De minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal, G. J. vanDinter