Ontheffing keuringseisen liften op grond van het Liftenbesluit

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.
‘Lift’ en ‘N 1081’:

hetgeen het Liftenbesluit I (Stb. 1956, 167) daaronder verstaat;

b.
‘NEN 1081’:

Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en goederenliften met betreedbare kooi, derde druk, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut in december 1971 en laatstelijk gewijzigd in december 1986;

c.
‘NEN-EN 81–1’:

Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en het aanbrengen van personenliften en klein-goederenliften, Deel 1, Elektrische personenliften, 2e druk, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut in september 1986.

Artikel

2

Met betrekking tot liften wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in de artikelen 7, 8 en 10, artikel 12, eerste lid, en artikel 15 van het Liftenbesluit I, voor zover deze artikelen verwijzen naar het bepaalde in artikel 5, derde lid, artikel 8, tweede lid, artikel 12, vijfde lid, artikel 13, tweede lid, eerste zin, artikel 16, eerste tot en met vierde lid, artikel 17, tweede en derde lid, artikel 19, eerste lid, artikel 20, derde lid, artikel 21, laatste zin, artikel 22, tweede lid, artikel 26, derde lid, tweede zin, en vierde lid, artikel 27, derde lid, artikel 28, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder e, artikel 32, artikel 34, eerste lid, onder c, en tweede lid, onder a en b, artikel 41, derde lid, onder b2, en vierde lid, artikel 42, tweede lid, artikel 43, eerste lid, artikel 48, derde lid, en artikel 49, tweede lid, en vierde lid, vanaf de tweede zin, van N 1081, onder het voorschrift dat zij voldoen aan de met de hiervoor genoemde bepalingen van N 1081 overeenkomende bepalingen van NEN 1081, met dien verstande dat, indien de kooi-afsluitingen van een lift mechanisch worden aangedreven, de blokkeerinrichting achterwege mag blijven.

Artikel

3

Met betrekking tot liften wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in de artikelen 7 tot en met 11, artikel 12, eerste lid, en de artikelen 13, 14 en 15 van het Liftenbesluit I, onder het voorschrift dat zij voldoen aan de met het bepaalde in die artikelen onderscheidenlijk de bepalingen van N 1081, waarnaar die artikelen verwijzen, overeenkomende bepalingen van NEN-EN 81–1.

Artikel

4

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd, L. deGraaf