Vaststelling bijdragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer (ex artikel 24 derde lid, WAM)

Vaststelling bijdragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer (ex artikel 24 derde lid, WAM)

De minister van Financiën,

Besluit:

's-Gravenhage
De minister van Financiën,
namens deze,
De plv. secretaris-generaal, V. I.Goedvolk