Instelling Begeleidingsgroep GBA

Instelling Begeleidingsgroep GBA

De minister van Binnenlandse Zaken,
Overwegende dat het gewenst is een Begeleidingsgroep GBA in te stellen die de minister van Binnenlandse Zaken terzijde staat bij de ontwikkeling van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

Besluit:

's-Gravenhage
De minister van Binnenlandse Zaken, C. P. vanDijk