Inhouding premie werknemers voor 1990 (hout- en meubelindustrie)

Inhouding premie werknemers voor 1990 (hout- en meubelindustrie)

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelezen het daartoe strekkend verzoek van de Bedrijfsvereniging voor de Hout- en Meubelindustrie en Groothandel in Hout;

Besluit:

aan de bij de Bedrijfsvereniging voor de Hout- en Meubelindustrie en Groothandel in Hout aangesloten werkgevers in de meubel- en orgelbouwindustrie, de timmerindustrie, de groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie, de houtwaren- en borstelindustrie, de houten emballage industrie en de klompenindustrie toestemming te verlenen om, in afwijking van het bepaalde in artikel 60, tweede lid, van de Ziektewet, ter zake van de ziekengeldverzekering van de bij hen in dienst zijnde werknemers op het loon van die werknemers gedurende het jaar 1990 in te houden f 13 per f 1000 verzekerd loonbedrag.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd, namens de staatssecretaris: De hoofddirecteur Sociale Verzekeringen, E. J.Mulock Houwer