Aanwijzing ambtenaren Uitvoeringswet verdrag biologische wapens

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Als ambtenaren belast met het toezicht als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de wet, worden aangewezen:

  • 1.

    de ambtenaren van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • 2.

    de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • 3.

    de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De secretaris-generaal, T. H. J.Joustra