Vaststelling premiepercentage a.w.f. per 1 januari 1991

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

Besluit:

Artikel

1

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage bijgevoegde besluit van het Algemeen Werkloosheidsfonds van 20 juni 1990, nr. 90 125 inzake de vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 88, eerste lid, van de Werkloosheidswet. Dit percentage wordt voor het jaar 1991 voor alle takken van het bedrijf en beroep vastgesteld op 1,6.

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1991.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, E. terVeld