Instellingsbesluit Directie Informatiebeleid

Instellingsbesluit Directie Informatiebeleid

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
overwegende dat de zich wijzigende aard en omvang van taken op het gebied van de gezondheidszorg een aanpassing van de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid noodzakelijk maken,

Besluit:

Rijswijk
De Minister voornoemd, H. d'Ancona