Vaststelling premies geneeskundige verzorging politie 1989

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);

Besluiten:

Artikel

1

Voor het jaar 1989, te rekenen vanaf 1 april, wordt de procentuele GVP-premie vastgesteld op 6,27% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werknemersbijdrage van 2,52% en een werkgeversbijdrage van 3,75%.

Artikel

2

Een nominale GVP-premie van f 13,00 per volwassene per maand respectievelijk f 6,50 per kind per maand tot een maximum van twee kinderen wordt ingevoerd.

Artikel

3

Deze regeling – welke wordt gepubliceerd in de Staatscourant – treedt in werking per 1 februari 1991 en werkt terug tot en met 1 april 1989.

De minister van Justitie,
voor deze,
De directeur Politie, J. J. H.Suyver
De minister van Binnenlandse Zaken
voor deze,
De directeur Politie, H. C. J. L.Borghouts