Regeling registratienummers op kleine vaartuigen en markeerboeien

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gehoord het Produktschap van Vis en Visprodukten, het Visserijschap en het Bedrijfschap voor de groothandel in Vis en Aanverwante Produkten;

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

vissersvaartuig:

vaartuig waar de visserij mee wordt uitgeoefend en dat de vlag voert van, of geregistreerd is in een lidstaat van de Europese Gemeenschap;

markeerboei:

boei die bestemd is om de plaats waar een vistuig zich bevindt aan te geven;

registratienummer:

combinatie van lettertekens en nummers die volgens de regelgeving in de verschillende lidstaten van de Europese Gemeenschap op vissersvaartuigen moet zijn aangebracht.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De secretaris-generaal, T. H. J.Joustra