Goedkeuring derde generatie stemmachine Samsom

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Gelezen het verzoek van Samsom H. D. Tjeenk Willink bv. te Alphen aan den Rijn van 10 januari 1991;
Gelet op artikel J 33 van de Kieswet (Stb. 1989, 423), artikel J 14 van het Kiesbesluit (Stb. 1989, 471) en de artikelen 4, 5 en 6 van de Regeling goedkeuring stemmachines (Strcrt. 1989, 210);
Gezien de mededeling van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO als bedoeld in artikel 6 van de Regeling goedkeuring stemmachines (Stcrt. 1989, 210);

Besluit:

Artikel

1

De derde generatie stemmachine Samsom, vervaardigd naar het bij mijn beschikking van 14 januari 1991 (Stcrt. 1991, 14) goedgekeurde protoytpe, wordt voor het gebruik bij verkiezingen goedgekeurd.

Artikel

2

Op het rijkskeurmerk dient het goedkeuringsnummer 911 te worden aangebracht.

Artikel

3

Van deze goedkeuring wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, D. IJ. W. deGraaff-Nauta