Wijziging van de Regeling kennis, bedrevenheid en ervaring voor bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Eisen radiotelefonie IFR

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

I

Wijzigt de Regeling kennis, bedrevenheid en ervaring voor bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen.

Artikel

II

Artikel

III

Artikel

IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de Luchtvaartinspectie van de Rijksluchtvaartdienst, Saturnusstraat 71, te Hoofddorp.

Den Haag
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A.Jorritsma-Lebbink