Warenwetregeling Zuiverheidseisen van levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op richtlijn nr. 96/77/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 december 1996 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (PbEG L 339);

Besluit:

Artikel

1

Levensmiddelenadditieven, met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, die mogen worden gebruikt in eet- en drinkwaren, voldoen wat betreft de zuiverheidseisen aan richtlijn nr. 96/77/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 december 1996 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (PbEG L 339).

Artikel

2

Artikel

3

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Zuiverheidseisen van levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, EricaTerpstra