Tijdelijke Regeling inzet extra middelen Jeugd en Veiligheid

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Kohnstamm en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Netelenbos,

Besluiten:

Artikel

1

In de periode 1997 tot en met 1999 is voor gemeenten een financiële bijdrage van het Rijk beschikbaar voor projecten op het gebied van jeugd en veiligheid. Doel van deze uitkering is een aantal gemeenten financieel te ondersteunen om een extra inspanning te leveren op het gebied van het jeugd en veiligheidsbeleid.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

De regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Regeling inzet extra middelen Jeugd en Veiligheid.

Artikel

6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J.Kohnstamm
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T.Netelenbos